Overzicht

Verloop van een zwemseizoen

Het zwemseizoen start op 1 september en loopt tot eind juni (zwemschool) / eind juli (deelnemers van stage en zomerwedstrijden).
Het lidgeld·wordt vanaf seizoen 2014-2015 dan ook aangerekend per zwemseizoen, en·niet meer per kalenderjaar.

Voor de zwemschool wordt het seizoen onderbroken door de schoolvakanties. Er is geen training vanaf de zaterdag waarop de vakantie begint, tem het laatste weekend van de vakantie. De trainingen hervatten op maandag.

De wedstrijdzwemmers trainen door tijdens de herfstvakantie, de kerstvakantie en de paasvakantie, meestal aan een hoger aantal trainingsuren. Enkel tijdens de krokusvakantie wordt er niet gezwommen. Tijdens de examens wordt een aparte regeling opgesteld.  Op vrijdag/zaterdag verwachten we wel dat alle zwemmers aanwezig zijn !
De trainingsuren van de vakanties/examens worden aan de ouders/zwemmers meegedeeld ten laatste in de week voor de betreffende vakantie/examenperiode. 

Trainingen

Voor de trainingen hebben we beschikking over 3 zwembaden
De meeste trainingen gaan door in het zwembad van Aartselaar.
De snoeken zwemmen ook in Hoboken.
De wedstrijdzwemmers zwemmen ook in Hoboken en olympisch zwembad Wezenberg.

Al deze zwembaden zijn voorzien van een ruime parking.
In Aartselaar kan u als ouder meegaan tot in de kleedkamers. Daarna is er mogelijkheid om naar de zwemmers te kijken vanuit de cafetaria of de gang. In normale omstandigheden is de cafetaria altijd open tijdens de zwemlessen.
In Hoboken kan u niet meegaan tot in de kleedkamers. Er is wel een cafetaria met zicht op het zwembad. 

De trainingsuren voor het komende zwemseizoen worden in de maand augustus meegedeeld.
Indien noodzakelijk voor de goede werking van de club, kunnen de trainingsuren wijzigen in de loop van het seizoen.   

Afhankelijk van de groep waarin uw zwemmer zit, zullen andere trainingsmaterialen wenselijk zijn.

Orde en tucht !
Graag willen we uw medewerking vragen om een oogje in het zeil te houden in de gezamenlijke kleedkamers van Aartselaar, alsook om·op te treden indien nodig.

Groepsindeling

Samen met de trainingsuren wordt ook de groepsindeling van het komende zwemseizoen bekend gemaakt in de loop van de maand augustus.

Voor sommige zwemmers zal dat de groep zijn waar ze een heel seizoen in zullen zwemmen.
Andere zwemmers zullen in de loop van het seizoen doorschuiven naar een andere groep.

Overgangen zullen u steeds meegedeeld worden door de trainers, meestal op één van de contactmomenten.
Deze contactmomenten tussen ouders/zwemmers en trainers gaan 2 keer per jaar door (meestal in december en juni), op een zaterdag tijdens/na de training.
De zwemmers van de zwemschool krijgen een evaluatieformulier waarop hun vorderingen t.o.v. de doelstellingen van hun groep worden weergegeven.
De trainers van alle groepen zijn beschikbaar om de vorderingen van de zwemmers te bespreken en eventuele vragen van de ouders/zwemmers te beantwoorden.
Los van deze contactmomenten, is er steeds de mogelijkheid om een trainer aan te spreken na de training, liefst na afspraak.   

SVAZ Kalender

De kalender is het centrale punt van onze website.
De kalender wordt opgesteld tegen het begin van het zwemseizoen, met alle activiteiten die op dat ogenblik gekend zijn.
Regelmatig wordt er iets toegevoegd, af en toe wijzigt er helaas ook iets.  Wijzigingen worden altijd kenbaar gemaakt op de homepage en op onze Facebook pagina.  Toch zouden we willen vragen om zeer regelmatig onze kalender te bekijken.

Alle activiteiten op de kalender zullen in de loop van het zwemseizoen doorverbonden worden met een pagina die meer informatie bevat over de betreffende activiteit.
Zo zal de activiteit 'Infovergadering' verwijzen naar een pagina, waarop eerst de uitnodiging komt te staan.  Na de infovergadering zal de pagina aangevuld worden met de presentatie.
Ook de wedstrijden van de wedstrijdzwemmers staan op de kalender. Zodra de uitnodiging voor een wedstrijd wordt verstuurd, wordt de betreffende wedstrijd in de kalender gelinkt met een eigen wedstrijdpagina. Daarin staat alle beschikbare info over de wedstrijd (uitnodiging, inschrijving, resultaten, verslag, foto's, ...).
 
SVAZ heeft ook een eigen Facebook pagina .
Om de SVAZ pagina te kunnen bekijken, moet u lid worden van onze groep. Hoe dat in zijn werk graag, kan u hier lezen. 

Clubkampioenschap (CKNV)

Vanaf Dolfijntjes 2 kunnen de zwemmers deelnemen aan het Clubkampioenschap, of kortweg CKNV.
  • Op 4 wedstrijddagen zullen zwemmers in verschillende stijlen en afstanden zwemmen en daarop beoordeeld worden. Deze 4 rondes zijn verspreid over het zwemseizoen, en gaan telkens door op zaterdagochtend.
  • Bij deelname aan de Swimmathon en het Waterspel kunnen extra punten verdiend worden.
  • Bij deelname aan PACO wedstrijden (max 2) kunnen extra punten verdiend worden. 
  • Het percentage aanwezigheid op de trainingen wordt ook omgezet in punten.
  • Wedstrijdzwemmers en Masters doen niet mee aan het CKNV
Via een puntensysteem, dat niet enkel de gezwommen tijd maar ook de zwemtechniek beoordeelt, worden de clubkampioenen per zwemgroep bepaald.  

Zwemwedstrijden

Vanaf Dolfijntjes 2 tem Snoeken is er de mogelijkheid om 2 keer per jaar deel te nemen aan een PACO wedstrijd.  Eén van deze wedstrijden gaat door in Aartselaar, op 1 november, en wordt door SVAZ georganiseerd. Waar en wanneer de andere PACO wedstrijd doorgaat, wordt meegedeeld in de loop van het zwemseizoen.  Deelname aan de PACO wedstrijden levert extra punten op voor het clubkampioenschap.

Voor de wedstrijdzwemmers staan er op regelmatige tijdstippen zwemwedstrijden gepland. Eén van deze wedstrijden gaat door in Aartselaar, op 1 november, en wordt door SVAZ georganiseerd.  De andere wedstrijden vinden elders plaats in Vlaanderen.  Het percentage deelname aan wedstrijden levert extra punten op voor het clubkampioenschap.

Ook de masters nemen regelmatig deel aan zwemwedstrijden.  Jaarlijks organiseert SVAZ één masterwedstrijd.  Deelname aan wedstrijden levert ook voor de masters extra punten op voor het clubkampioenschap.

Allerhande praktische informatie voor de wedstrijdzwemmers is beschikbaar op de 'Praktische info & FAQ' pagina.  ·

Stages

Jaarlijks wordt een kleine stage georganiseerd voor Snoeken, WZ3 en WZ2 (weekend), en een grote stage voor alle wedstrijdzwemmers die deelnemen aan de zomerkampioenschappen (+-10 dagen).
Op de infovergadering in september worden deze stages toegelicht. 
Vervolgens worden de zwemmers van de betreffende groepen hiervoor tijdig uitgenodigd.   Enkele weken voor de stage krijgt u alle informatie die nodig is om uw zwemmer klaar te maken voor deze stage.
Meer informatie kan ten allen tijde opgevraagd worden bij de hoofdtrainer. 

Clubfeest

Het clubfeest is een gezellig samenzijn met andere clubleden, rond een hapje en een drankje.  Die avond worden de competitieve leden in de spots gezet.

Brevettenjacht

Op het einde van het zwemseizoen krijgen de jonge zwemmertjes de kans om een brevet te zwemmen.   

BBQ

De barbecue is toch wel het hoogtepunt van het seizoen, waar bij “een stukske vlees, een overweldigend buffet en een frisse pint” het begin van de vakantie gevierd wordt, en ook wat mensen gehuldigd worden.

Helpende handen

Ouders die graag een handje toesteken mogen zich altijd melden !
Bijna op elke clubactiviteit hebben we nood aan enthousiaste helpers.

BRABO website

logo