Lidmaatschap

Update 17 september 2020: we ontvingen in de laatste weken een uitzonderlijk hoog aantal aanvragen. Helaas is door de Corona-maatregelen onze capaciteit beperkt en zijn er dus slechts een zeer beperkt aantal vrije aantal plaatsen. Daarom zijn we genoodzaakt om de wachtlijst voor seizoen 2020-21 af te sluiten. Dit geldt helaas voor alle zwemgroepen. Het heeft dus geen zin om je nog op de wachtlijst in te schrijven: nieuwe aanvragen worden niet langer geregistreerd. Sta je reeds op de wachtlijst, dan word je voor eind september per mail gecontacteerd.  

 

Er wordt nog wel een reeks volwassenzwemmen georganiseerd. We verwachten deze te kunnen opstarten iegen eind oktober. Meer info via de website in de loop van volgende weken.   

 

 

Hoe word ik lid van SVAZ?

Wij werken met een wachtlijst waarop u zich kan aanmelden als aspirant lid. Op het einde van het seizoen voorzien wij een testmoment. Dit laat ons toe om de zwemvaardigheden in te schatten en zo te bepalen in welke zwemgroep er eventueel kan ingestapt worden.
 
U kan zich via volgende link inschrijven op de wachtlijst van SVAZ: WACHTLIJST ASPIRANT LID SVAZ
 
Aspirant leden worden in de loop van juni gecontacteerd worden voor deze testles. Opgelet, het aantal beschikbare plaatsen is zeer beperkt!  

Kosten en aanbod lidmaatschap


Een lidmaatschap is wordt steeds aangegaan voor een volledig seizoen. Dit loopt steeds van september tot einde juni. Of einde juli voor sommige groepen die nog op zomerstage gaan en wedstrijden zwemmen. 
 
Het lidgeld voor het seizoen 2020-21 is als volgt vastgesteld:
• 250 euro voor alle groepen van de Zwemschool (ZP, P, D, WA) en RZ
• 300 euro voor SN
• 300 euro voor MAS en WZR
• 500 euro voor WZ1 en WZ2
 
Voor dit bedrag kan je een heel seizoen trainen bij SVAZ, onder deskundige begeleiding van onze gekwalificeerde trainers. Het lidgeld omvat ook de toegang tot de zwembaden, gebruik van trainingsmateriaal, aansluiting bij de Vlaamse zwemfederatie en verzekering. Het lidgeld voor de Masters en Wedstrijdzwemmers omvat daarenboven ook de competitievergunning en startgelden voor binnenlandse zwemwedstrijden.

Gezinnen die meer dan 300€ lidgeld dienen te betalen hebben de mogelijkheid om dit in 3 maandelijkse schijven over te maken. U kan ook steeds een betalingsplan afspreken met onze penningmeester. 
 
Betalingen graag via rekeningnummer BE52 0682 0148 6609 van SVAZ vzw, met vermelding van "LIDGELD 2020-21" en de naam van de zwemmer.
 

Steun ons: koop via Trooper!

banners 04

BRABO website

logo