Over SVAZ

Voluit SportVereniging Aartselaar afd. Zwemmen opgericht op 23 januari 1980 in het toen fonkelnieuwe zwembad van Aartselaar. Onze club ten zuiden van Groot-Antwerpen betrekt zijn leden vooral uit Aartselaar en randgemeenten, uit de brede zuidrand van Antwerpen en uit een groot deel van de Rupelstreek. SVAZ wil zich graag profileren als een familiale vereniging met als opzet de zwemsport te promoten en te beoefenen in de brede zin van het woord.
 
 

Missie van onze club

 
SVAZ is de sportclub ten Zuiden van Antwerpen waar kinderen op een verantwoorde manier de zwemsport leren en ieder volgens zijn talent wordt gecoached en getraind van een recreatief tot een internationaal niveau. 

   Visie omtrent onze werking

 • Solide uitgebouwde zwemschool
 • Sportaanbod voor de leerlingen van de plaatselijke lagere scholen
 • wedstrijdzwemmen met duidelijke doelen
 • recreatief zwemmen als valabel alternatief
 • aanbod voor volwassenen: competitief via onze masters-werking
 • aanbod voor volwassenen: recreatief via ons volwassenzwemmen
 • 100% gediplomeerde trainers
 • uitgewerkt communicatieplan
 • deugdelijk bestuur

Een zwemclub voor alle leeftijden

 
Bij SVAZ kan men namelijk van jong tot oud komen zwemmen van recreatief- tot op topsportniveau (SVAZ is één van de moederclubs van BRABO, de overkoepelende Antwerpse zwemclub) en dat weerspiegelt zich in de verschillende afdelingen van onze zwemclub :
 

De zwemschool

Zeepaardjes->Pinguins->Dolfijntjes->Walvissen
Vanaf de leeftijd van 4 tot 7 jaar kunnen kinderen op een speelse wijze aan watergewenning komen doen in onze club. Hierbij worden de eerste drijf- en zwemtechnieken spelenderwijs aangeleerd in een ongedwongen sfeer. Stelselmatig worden na individuele opvolging en beoordeling de zwemmers “gepromoveerd”.

Pré-competitie

Bij de snoeken hebben onze jonge zwemmertjes alle zwemstijlen onder de knie en hebben ze ook al wat afstandstraining achter de rug. Echter steeds met de nadruk op zwemtechniek en “plezier hebben in het zwemmen”.

Recreatief zwemmen

Deze groep richt zich vooral naar de jeugd die het zwemmen dolgraag doen, maar die geen of weinig interesse hebben in de competitie of zwemmers die maximum 2 maal per week met jun sport willen/kunnen bezig zijn. Deze groep moet een vervolg geven aan de zwemschool en ertoe lenen dat alle zwemmers op elk niveau bij SVAZ welkom zijn en hun sport kunnen blijven beoefenen.

De wedstrijdzwemmers (vergunninghouders)

Na de zwemschool te hebben doorlopen en niet gekozen te hebben voor het recreatief zwemmen (RZ) gaan onze 10- jarigen voluit voor het wedstrijdzwemmen. Hier wordt de trainingsintensiteit en -frequentie stelselmatig opgedreven onder leiding van een bekwame trainersploeg. Bij het zwemmen van bepaalde limiettijden kan er zelfs een selectie inzitten voor nationale en internationale competities. Verschillende SVAZ-zwemmers hebben hieraan reeds meegedaan.
Elk jaar in juli gaan de wedstrijdzwemmers die deelnemen aan de zomerkampioenschappen op zwemstage. Gedurende 10 dagen wordt er gezwommen op een topsportlocatie (de laatste jaren was de bestemming Calella aan de Spaanse Costa Maresme en Riccione in Italië). Hier wordt de clubgeest en de conditie ‘op automatik’ aangescherpt in functie van de zomerkampioenschappen. Voor velen het sportevenement van het jaar zoals blijkt uit de schitterende resultaten die behaald worden na de zwemstage!
 

Officials

Geen zwemwedstrijd zonder jury. Daarom doen wij ieder jaar een oproep aan alle ouders en sympathisanten om zich op te geven als aspirant official. 

 

De wedstrijdzwemmers regionaal (WZR)

In deze groep kunnen zwemmers op ‘een lager pitje’ aan wedstrijdzwemmen doen. Voorwaarde is wel een minimum aan motivatie om wekelijks van een goede portie lichaamsbeweging te willen genieten. Ook de wil om enkele wedstrijden te zwemmen dient aanwezig te zijn. Ook is dit een uitermate geschikte groep om naar over te schakelen als (al dan niet tijdelijk) om diverse redenen (studie, werk,…..) niet meer al te intensief kan getraind worden. Niet dat onze WZR’s maar wat liggen te dobberen, er wordt wel degelijk stevig getraind.  

De Masters

Al van kort na de oprichting heeft SVAZ een treffelijk en competitief masters-team (20+). De SVAZ-masters zijn meestal talrijk aanwezig op de masterswedstijden maar ook in de zomer tijdens de openwater-wedstrijden (ook wel doortochten genoemd) staan ze hun mannetje (vrouwtje). Het hoeft geen betoog dat het ‘wachten op de uitslagen’ en de daarmee gepaard gaande ‘rehydratatie’ steeds gezellige taferelen met zich meebrengt. Om het competitief aspect een duwtje te geven hebben onze masters de zogenaamde 4-wedstrijden regel. Deze bepaalt dat over één seizoen minimaal 4 wedstrijddagen dient gezwommen te worden.
In de zomermaanden kan er zowel door masters als door wedstrijdzwemmers deelgenomen worden aan openwaterwedstrijden.

Het Volwassenzwemmen of ‘Start-to-Swim’

Twee maal per jaar richten we een 10 delige reeks in.
Volwassenen die al 100m schoolslag kunnen zwemmen krijgen een vervolmaking van de gekende schoolslag en er worden 2 nieuwe zwemstijlen aangeleerd, nl. rugslag en crawl. Indien deze zwemstijlen (of één van de twee) reeds gekend zijn worden hier eveneens zoveel mogelijk fouten uitgehaald. Als laatste belangrijk onderwerp zal de zwemafstand stelselmatig opgebouwd worden.
 

Andere zwemactiviteiten

 • Jaarlijks wordt voor alle zwemmers vanaf Dolfijntjes 2 (D2) het ClubKampioenschap (CKNV) georganiseerd. Op·vier wedstrijddagen (CKNV Ronde 1 tem 4), een SVAZ evenement (Swimmathon) en 2 PACO wedstrijden worden via een puntensysteem, dat niet enkel de gezwommen tijd maar ook·de zwemtechniek beoordeelt, de clubkampioenen·(M/V) bepaald per zwemgroep.
 • Swimmathon : interne zwemwedstrijd over een half uur non-stop zwemmen. Onze zwemmers worden gesponsord per lengte.
 • Jaarlijks inrichten van 1 zwemwedstrijd voor de wedstrijdzwemmers (vergunninghouders), 1 Paco zwemwedstrijd (wedstrijd voor niet-vergunninghouders) en 1 masterswedstrijd.

Extra activiteiten

 • Sinterklaas : deze goedhartige man komt elk jaar speciaal naar het zwembad alwaar hij groot en klein gelukkig maakt.
 • Clubfeest : hier worden jaarlijks de competitieve leden in de spots gezet.
 • SVAZ ontbijt
 • De enige echte jaarlijkse SVAZ-BBQ : Als speerpunt op het seizoen wordt bij “een stukske vlees, een overweldigend buffet en een frisse pint” het begin van de vakantie gevierd. Hier worden de clubkampioenen en snelste mama/papa in de bloempjes gezet.

Media

 • Onze website www.brabosvaz.be
 • eZwemmertje : moderne versie van 't Zwemmertje in de vorm van een nieuwsbrief.
 • Voor leden heeft SVAZ heeft ook een eigen Facebook pagina.

 

Privacy verklaring (huidige versie 10 mei 2018)

Hier kan u onze privacy verklaring terugvinden

Hier kan u een kopie van onze provacy verklaring downloaden

 

Meer info ?

Voor meer informatie over onze club kan u ten allen tijde contact opnemen met de leden van het bestuur.

Onder de hoofding 'Praktisch' is meer praktische informatie beschikbaar over het huidige zwemseizoen.

Steun ons: koop via Trooper!

banners 04

BRABO website

logo